Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Aliağa Meslek Yüksekokulu

3 DERS SINAV DUYURUSU

2020-2021 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 3 DERS SINAV DUYURUSU

 

1-Eğitim-Öğretim süreci içerisinde en fazla 3 dersi kalan öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.

2-Azami Eğitim-Öğretim süresini doldurmuş ( 4 yılı yani 8 yarıyıl ) öğrencilerimizin Stajları duruyor ise en az 2 dersi kalmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde 3 Ders Sınavı başvuruları kabul olmayacaktır.

3-Başvurular öğrencinin kendi sistemi üzerinden yapılacaktır.

4- 3 Ders Sınavı başvurusu yapan öğrencilerimiz sadece FİNAL ve BÜTÜNLEME SINAVLARINA girecekler. Bu sınavların her hangi birinden 60 almaları yeterlidir.

5- 3 Ders Sınav takvimi EÜ Aliağa MYO Akademik Takvimde duyurulacaktır.

YÖNERGE

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin madde:23/8 '' Mezun olmak için en fazla üç dersi kalan ve Senato tarafından belirlenen kayıt şartlarını yerine getirmiş öğrencilere, bu derslere ait ara sınav yapılıp yapılmayacağı, öğrencilerin başvuruları üzerine ilgili birim yönetim kurullarında karara bağlanır. '' Hüküm gereğince sınava başvuru yapan öğrencilere belirtilen derslerde FİNAL ve BÜTÜNLEME sınav hakkı tanınır.