Çerez Örnek
canlı destek

Elektrik Programı


Elektrik Bölüm Hakkında

 

Programın Tanımı:

Bergama Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Elektrik, Programı ikinci öğretim olarak açılmıştır. 2007 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Daha sonra Aliağa Belediyesi tarafından 2004 yılında Bergama Meslek Yüksekokuluna devredilen Terminal binası bölge sanayicilerinden sağlanan kaynaklarla restore edilerek 12.12.2007 tarihinde Bergama Meslek Yüksekokulu Aliağa Yerleşkesinde Elektrik Programı diğer programlarla birlikte hizmet vermeye devam etmiştir.Aliağa Yerleşkesi’nde ikinci öğretim olarak devam eden Elektrik Programı 2007-2008 öğretim yılından itibaren Örgün Eğitimine de başlamıştır.2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle YÖK'ün aldığı kararla Aliağa Meslek Yüksekokulu adı altında faaliyetlerine devam edecektir.2020-2021 öğretim yılından itibaren İkinci öğretim programı öğrenci alımı durdurulmuştur.

 

Program Profili:

Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilen, Yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilen, Elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olan, Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilen, Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilen, Modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanan, Elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olan, Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olan, Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan elektrik teknikerleri yetiştirmektir.

 

Eğitim Uygulama Alanı ve Program Olanakları

Aliağa Yerleşkesinde bulunan Elektrik Programı Laboratuvarında;

1- Elektrik makinaları deney seti,

2- Temel seviyesi elektropnömatik set ,

3- İleri seviye elektropnömatik set,

4- Temel seviye elektrik ve elektronik deney seti,

5- PLC Eğitim seti,

6- Otomatik kumanda deney seti bulunmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri:

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atelye ve işletmelerinde,

2- Fabrikaların elektrik atelye ve laboratuvarlarında ,

3- Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda,

4- Elektrik proje bürolarında,

5-Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında ,

6- Hava meydanlarında,

7- Deniz liman işletmelerinde,

8- Büyük gemilerde,

9- Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler.

 

Program Çıktıları:

1 Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilen,
2 Yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilen,
3 Elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olan
4 Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilen,
5 Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilen,
6 Modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanan,
7 Elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olan,
8 Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olan,
9 Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan,
10 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken elektrik teknikerleri yetiştirmek.
11 Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanma becerisine sahip olan.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ