EGE ÜNİVERSİTESİ

Aliağa Meslek Yüksekokulu

Metalurji Bölüm Hakkında

Metalurji Programı Bölüm Hakkında

Programın Tanımı:

2010-2011 yılında eğitime başlamak üzere sanayici desteği de alınarak Metalurji programının örgün öğretim olarak açılması için YÖK‘ten onay alınmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise YÖK’ün almış olduğu karar ile “Aliağa Meslek Yüksekokulu” adı altında faaliyetlerine devam edecektir. Öğrencilerimiz, protokol kapsamında Aliağa Meslek Yüksekokulu’nda sanayi ile bağlantılı olarak eğitimlerini sürdüreceklerdir.

Program Profili:

Metalurji Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, nitelikli eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman, bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik görevini üstlenebilmektedir. Metalurji programının uygulama alanları geleneksel yöntemlerden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir. Bu geçiş süresi görevini üstlenecek kurumlardan biri de meslek yüksekokullarıdır.

Metalurji programında; nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla, kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Bu programda;

• Metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışabilen,

• Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırabilen,

• Teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilen,

• Çeşitli madenlerin döküm işlemlerini yapabilen,

• Alanıyla ilgili verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen,

• Mesleki plan ve projeleri gerçekleştirebilen ve çözüm önerileri geliştirebilen

nitelikli elemanlar yetiştirmek amaçlanmıştır.

 

Eğitim Uygulama Alanı ve Program Olanakları

Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir makina atölyesi ve bir kaynak atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca, 2010 yılında Özkan Demir Çelik ile yapılan protokol kapsamında, teorik eğitimin yanında Kenan ÖZKAN Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezindeki sanayi ortamında da eğitim almalarına olanak sağlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri:

Metalurji Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, nitelikli eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman, bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik görevini üstlenebilmektedir. Metalurji programının uygulama alanları geleneksel yöntemlerden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir. Bu geçiş süresi görevini üstlenecek kurumlardan biri de meslek yüksekokullarıdır.

Metalurji programında; nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla, kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Bu programda;

• Metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışabilen,

• Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırabilen,

• Teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilen,

• Çeşitli madenlerin döküm işlemlerini yapabilen,

• Alanıyla ilgili verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen,

• Mesleki plan ve projeleri gerçekleştirebilen ve çözüm önerileri geliştirebilen

nitelikli elemanlar yetiştirmek amaçlanmıştır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir makina atölyesi ve bir kaynak atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca, 2010 yılında Özkan Demir Çelik ile yapılan protokol kapsamında, teorik eğitimin yanında Kenan ÖZKAN Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezindeki sanayi ortamında da eğitim almalarına olanak sağlanmıştır.

Program Çıktıları:

Metalurji Programından mezun kişilerin, Mühendislik Fakültelerinin Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans diploması almaları mümkündür.