Çerez Örnek
canlı destek

Metalurji Programı


Metalurji Bölüm Hakkında

 

 

Programın Tanımı:

 

2010-2011 yılında eğitime başlamak üzere sanayici desteği de alınarak Metalurji programının örgün öğretim olarak açılması için YÖK‘ten onay alınmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise YÖK’ün almış olduğu karar ile “Aliağa Meslek Yüksekokulu” bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Program Profili:

 

Metalurji Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, nitelikli eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman, bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik görevini üstlenebilmektedir. Metalurji programının uygulama alanları geleneksel yöntemlerden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir. 

Metalurji programında; nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla, kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Bu programda;

• Metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışabilen,

• Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştırabilen,

• Teknik konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilen,

• Çeşitli madenlerin döküm işlemlerini yapabilen,

• Alanıyla ilgili verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen,

• Mesleki plan ve projeleri gerçekleştirebilen ve çözüm önerileri geliştirebilen

nitelikli elemanlar yetiştirmek amaçlanmıştır.

 

Eğitim Uygulama Alanı ve Program Olanakları

 

Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir makine atölyesi ve bir kaynak atölyesi bulunmaktadır.

 

İstihdam Olanakları:

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait makine atölye ve işletmelerinde

Fabrikaların üretim atölye ve laboratuarlarında

Metalurji alanında proje üreten ve taahhüt işi yapan firmalarda

Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında

Hava meydanlarında

Deniz liman işletmelerinde, büyük gemilerde

 

Üst Derece Programlarına Geçiş:

 

Metalurji Programından mezun kişilerin, Mühendislik Fakültelerinin Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans diploması almaları mümkündür.

 

Program Çıktıları:

1.Talaşlı ve talaşsız İmalat yöntemlerini bilir.

2.Metalurji alanında ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapar.

3.Malzemeyi tanıyıp, ısıl işlemi bilen, imalat için uygun malzemeyi seçer.

4.Temel fen bilimi ilkelerini metalurji alanında uygular, katı, sıvı ve gaz mekaniğini bilir, hareket ve güç iletimi hesaplarını yapabilir.

5.Sanayide kullanılan konum, hız, basınç, kuvvet vb. ölçüm aletlerini tanıyıp, çalışma sistemlerini açıklar.

6.Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.

7.Malzemelerin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.

8.Malzemenin mikro yapısını gerekli materyal ve metotları kullanarak inceleyebilir, yorumlayabilir.

9.Malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan tahribatlı ve tahribatsız malzeme muayene yöntemlerinin bilir ve uygulayabilir.

10.Malzeme türlerini tanır, üretim yöntemlerini bilir.

11.Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.

12.Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken metalurji teknikerleri yetiştirmek.

13.Mesleki dilde, çalıştığı üst kademe ile uyum içinde olabilme.

14.Makine resmini okuyabilir, makine elemanlarının resimlerini kurallarına uygun şekilde geleneksel yöntemlerle veya bilgisayarla çizebilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ