Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Aliağa Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Sevgili Gençler;

Aliağa Meslek Yüksekokulumuz 2013 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan kısa bir süre sonra gelişme göstererek, öğrenci sayısı ve altyapı olanakları bakımından ilerleme kaydedilmiştir. Meslek Yüksekokulumuzda; 2013 yılından bu yana Kimya Teknolojisi, Makine, Elektrik Programlarında örgün ve ikinci öğretim, Metalürji Programı’nda örgün öğretim, 2014 yılı itibari ile Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi Programlarında örgün öğretim olarak eğitim sürdürülmektedir.

4 blok şeklinde 3875 m2’lik kapalı alanı bulunan Aliağa Meslek Yüksekokulu, toplamda 36.000 m²’lik alana sahiptir. Bünyesinde Kimya Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarı, Makine Laboratuvarı, Kaynak Atölyesi, Teknik Çizim Salonu, 2 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, Kütüphane, 85 kişilik Konferans Salonu, Açık Hava Basketbol ve Voleybol Sahası ile Öğrenci Aktivite Merkezi yer almaktadır.

Sanayideki konumu nedeniyle farklı birçok potansiyele sahip olan Aliağa’nın ekonomisinin hızla büyümesi, ulaşım kolaylıkları, sosyal ve kültürel yapısı, devam eden dev yatırımlarla oluşan büyüme potansiyeli gelecekte de nitelikli işgücü ihtiyacını çeşitlendirerek arttıracaktır. Bu noktada, Aliağa Meslek Yüksekokulu, ilçenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasına olumlu yönde katkıda bulunmak, sanayi sektörü ve diğer yan sektörlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamak açısından önem arz etmektedir.

Günümüzde serbest zamanı etkin ve verimli kullanmak önemlidir. Bireylerin özgürce ve kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda kullandıkları serbest zamanlarının olması ve bu zamanlarını etkin kullanmaları, bireylerin fiziksel, ruhsal, sosyal ve iş/okul yaşamlarına olumlu etkiler sağladığı düşünülebilir. Toplumun kalkınmışlık düzeyinin artmasında önemli yere sahip olan gençlerin serbest zamanlarını kendilerine ve topluma yararlı olabilecekleri faaliyetlere etkin olarak katılımları oldukça önem arz etmektedir.

Ülkesine ve milletine faydalı, araştırıcı, yenilikçi, kabiliyetlerini geliştirmek, sosyal hayata istekli ve tamamen kendi istekleri ile katılımlarını sağlamak, Gençleri sportif ve sosyal etkinlikler sayesinde kendi istek ve becerilerine uygun seçtikleri faaliyetler ile serbest zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak ilkesiyle hareket eden eğitim kadromuzla sizlere hoş geldiniz der başarılar dilerim.

                                                                                              Prof.Dr. Hayati TÜRKMEN

                                                                                                Aliağa MYO Müdür V.