Çerez Örnek
canlı destek

Makine Programı


Makine Bölüm Hakkında

 

 

Programın Tanımı

 

2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Makina Programı’nın ikinci öğretimi açılmıştır. Makina Programı, 2007 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu süre içerisinde okulumuzun fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını iyileştirme çabalarımız devam etmiştir. Aliağa Belediyesi tarafından 2004 yılında meslek yüksekokuluna devredilen terminal binası bölge sanayicilerinden sağlanan kaynaklarla restore edilerek 12.12.2007 tarihinde Bergama Meslek Yüksekokulu’nun Aliağa Yerleşkesi olarak hizmete girmiştir. Aliağa Yerleşkesi’nde ikinci öğretim programı mevcut olan Makina Programı’nın 2007-2008 eğitim-öğretim yılında örgün öğretim programı da başlamıştır. 2014-2015 Eğitim-öğretim yılından itibaren de YÖK’ün almış olduğu karar ile Aliağa Meslek Yüksekokulu adı altında faaliyetlerine devam edecektir. 2020-2021 öğretim yılından itibaren İkinci öğretim programı öğrenci alımı durdurulmuştur.

 

Program Profili:

 

Makina Programında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Makina Teknikeri” ünvanı almaktadırlar. Bu programda; makina eğitimine ait teorik ve pratik bilgilere sahip, günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojileri takip eden, bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapabilen, nümerik kontrollü tezgahlar için program hazırlayabilen, imalat işlemleri yapıp, takım tezgahları kullanabilen, hidrolik-pnömatik kontrol sistemleri ile uygulama yapabilen sanayide mühendis ile teknisyen arasındaki görevi yürütecek teknik eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Temel fen dersleri, makina branş dersleri, temel mühendislik dersleri, bilgisayar destekli çizim dersleri, imalat işlemleri dersleri, bilgisayar destekli üretim dersleri, hidrolik pnömatik, kalite güvence sistemi ve standartları, iletişim dersleri Makina Teknolojisi Programı’nın eğitim-öğretim planında yer almaktadır.

 

Makine Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik ara eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilmektedir. Gelecek yıllarda makine programının uygulama alanları geleneksel üretim yöntemlerinden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir.

 

Eğitim Uygulama Alanı ve Program Olanakları

 

Programımızda dersler üç kadrolu öğretim görevlisi, ihtiyaç dahilinde merkez kampüs ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Programımız bünyesinde bir adet makine atelyesi, bir adet kaynak atelyesi, bir adet teknik resim sınıfı ve bir adet bilgisayar destekli çizim sınıfı bulunmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri:

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait makine atelye ve işletmelerinde, - Fabrikaların makine bakım ve üretim atelye ve laboratuvarlarında , - Makine taahhüt işi yapan firmalarda, - Makine proje

 

bürolarında, -Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında , - Hava meydanlarında, - Deniz liman işletmelerinde, - Büyük gemilerde, - Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.

 

 

Program Çıktıları:

 

 1. Mesleği ile ilgili gelişimleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilen

 

 1. Meslek ahlakını kazanmış, bilimsel, kültürel ve evrensel değerlere sahip, çevreye duyarlı olabilen

 

 1. Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen, değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken makine teknikerleri yetiştirmek

 

 1. Talaşlı İmalat yöntemlerini bilen ve kesme değişkenlerine göre iş parçalarının en uygun devir sayısı ve ilerleme hızını tayin ederek takım tezgahlarını kullanabilen

 

 1. Talaşsız imalat yöntemlerini bilen ve özellikle kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilen

 

 1. Endüstriyel malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilir, seçimini yapabilir.

 

 1. Makine alanında ölçü ve kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol ve iyileştirme işlemlerini yapabilen

 

 1. Makine parçalarının bilgisayarla tasarımını yapabilen ve bilgisayar denetimli tezgah için programını oluşturup işleyebilen

 

 1. Temel fen bilimi ilkelerini makine alanında uygulayabilen, katı, sıvı ve gaz mekaniğini bilen, hareket ve güç iletimi, dayanım hesaplarını yapabilen

 

 1. Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembollerini bilen, hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapabilen

 

 1. Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilen

 

 1. Bilgisayarla yazı yazabilen, sunum hazırlayabilen, veri tabanı dosyaları oluşturabilen

 

 1. Makinalarda oluşacak hataları önceden saptayarak bu hataların oluşmasını önleyecek koruyucu bakımı yapabilen, arıza durumunda gerekli müdahaleleri yapabilen

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ