Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Aliağa Meslek Yüksekokulu, YÖK 19.12.2013 tarih ve 16503 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine göre kurulmuştur.

Yüksekokulumuz, Ege Üniversitesi Bergama MYO’na bağlı olarak 4702 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Yasasına göre MEB-YÖK projesi kapsamında 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında Aliağa METEM bünyesinde ikinci öğretim olarak eğitime başlamıştır. 2007 yılından itibaren kendi yerleşkesinde örgün ve ikinci öğretim programları ile eğitim-öğretimine devam etmiştir. Kısa sürede büyüme ve gelişme göstermiş, kontenjanlarının %100 doluluğuyla, öğrenci sayısı ve alt yapı olanakları bakımından yeterli düzeye gelmiştir. 2013 yılında Kimya Teknolojisi, Makine, Elektrik Programlarının örgün ve ikinci öğretimleri ile Metalurji Programının örgün öğretiminin toplam öğrenci sayısı 1.411’e ulaşmıştır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Yüksekokulumuz toplam 36.000 m² lik alana sahiptir. 3.875,56 m² lik dört blok şeklindeki kapalı alanın yanında kültürel ve sportif alanlardan oluşmaktadır. Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesinde kimya laboratuvarı, elektrik laboratuvarı, makine laboratuvarı, kaynak atölyesi, teknik çizim salonu, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, 85 kişilik konferans salonu ve öğrenci aktivite merkezi yer almaktadır.

Aliağa, tarihi ve doğal güzellikleri, coğrafi konumu, ulaşım kolaylıkları, sosyal ve kültürel yapısı nedeniyle birçok farklı potansiyele sahiptir. Bu gibi avantajlardan dolayı yapılan dev yatırımlarla Aliağa’nın ekonomisi hızla büyümektedir. Bu büyüme ve gelişme potansiyeli gelecekte nitelikli iş gücü ihtiyacını çeşitlendirerek arttıracaktır. Aliağa Meslek Yüksekokulu ilçenin dengeli ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasına olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Toplumsal refahın sağlanması açısından Aliağa’da yer alan yerel yönetimlerin, sanayi sektörünün ve diğer kuruluşların ilçeye ait bir meslek yüksekokuluna daha fazla destek vermeleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle sanayi sektörü ile diğer yan sektörlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamaları açısından Aliağa Meslek Yüksekokulu önemli bir kapasiteye sahiptir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ